Bilimsel Program

DAS Sertikalı Eğitim Programı 1.Gün(05.01.2019) CUMARTESİ

 

 

08:00-11:00

 

KAYIT

 

 

11:00-12:00

 

Seviye Tespit Sınavı

 

 

12:00-13:00

 

Öğle Yemeği

 

 

13:00-13:30

 

Açılış

 

 

 

 

 

 

1

13:30-14:30

 

Temel Kavramlar, Tanımlar

Prof. Dr. Gökhan Aygün

2

14:30-15:30

 

Grup Çalışması ve İletişim Teknikleri

 

Uzm. Mahperi Kavak

 

15:30-16:00

 

Kahve arası

 

3

16:00-17:00

 

Hukuki Sorumluluklar

Doç. Dr. Ayşeğül Çopur Çiçek

 

4

17:00-18:00

 

Atıklar ve Atık Yönetimi

Hem. Deniz Taşdelen Öğülmen

5

18:00-19:00

 

Mikroorganizmalar

Prof. Dr. Gökhan Aygün

6

19:00-20:00

 

Steril malzemelerin Depolanması ve Raf Ömürleri

Hem. Fatma Elmas Arabacı

 

DAS  Sertikalı Eğitim Programı  2.Gün (06.01.2019)PAZAR.

 

7

08:00-10:00

 

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) Alanları, Teknik ve Mimari Donanım

Hem. Muhdedir Caner

 

10:00-10:30

 

Kahve arası

 

8

10:30-11:30

 

Dezenfektan Direnci

Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu

 

9

11:30-12:30

 

Ağız ve Diş Sağlığında Kullanılan Alet ve Malzemelerin özellikleri

Hem. Melek Meltem Ekici

 

 

12:30-13:30

 

Öğle Yemeği

 

 

10

13:30-14:30

 

Antiseptikler

Doç. Dr. Güneş Şenol

 

11

14:30-15:30

 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Dezenfeksiyon, Sterilizasyon, Antisepsi Uygulamaları

Hem. Melek Meltem Ekici

 

 

15:30-16:00

 

Kahve arası

 

12

16:00-18:00

 

Merkezi Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ) Koruyucu Kıyafetler*

Uzm. Mahperi Kavak

13

18:00-19:00

 

Enfeksiyon kontrol Önlemleri

 

Prof. Dr. Mücahide Esra Koçoğlu

 

19:00-20:30

 

Yemek

 

14

20:30-21:30

 

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) Ekibi, Görev ve sorumlulukları, Eğitimleri

 

Hem. Serpil Akdoğan

 

21:30-22:30

 

Atölye Çalışmaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS Sertikalı Eğitim Programı  3.Gün(07.01.2019)PAZARTESİ

 

15

08:00-09:00

 

Kritik Alanların Temizliği

Hem. Emine Güngör

16

09:00-10:00

 

Dezenfeksiyon, Kimyasal Solüsyonlar ve dezenfeksiyon uygulamaları

Prof. Dr. Fatma Köksal Çakırlar

 

 

10:00-10:30

 

Kahve arası

 

 

17

10:30-11:30

 

Enfeksiyon etkenleri, Sıfır Enfeksiyon için sıfır tolerans

Doç. Dr. Bilgül Mete

 

18

11:30-12:30

 

Çalışan Güvenliği ve Sağlık Kontrolleri

Uzm. Mahperi Kavak

 

12:30-14:00

 

Yemek

 

19

14:00-15:00

 

Resterilizasyon

Hem. Muhdedir Caner

20

15:00-16:00

 

Sunum Hazırlama ve Sunum teknikleri

Uzm. Birgül Turan Ürün

 

16:00-16:30

 

Kahve arası

 

 

21

16:30-19:00

 

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) Malzeme Teknik Özellikleri ve Ürünleri Tanıma*

Uzm. Hem. Havvane Kulaksızoğlu

 

 

19:00-21:30

 

Atölye Çalışmaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS Sertikalı Eğitim Programı 4.Gün(08.01.2019) SALI

 

22

08:00-10:30

 

Kontamine Aletlerin Merkezi Sterilizasyon Ünitesine (MSÜ)  Teslimi, Alet Özelliklerine Göre Yıkama Dekontaminasyon*

             Uzm. Hem. Havvane Kulaksızoğlu

 

 

10:30-11:00

 

Kahve arası

 

23

11:00-12:00

 

Cerrahi aletler ve Özellikleri

 

Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar

 

 

12:00-13:30

 

Yemek

 

24

13:30-14:30

 

Biyosidal Yönetmeliği ve Dezenfektan Aktivite Testleri

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Avcıoğlu

 

25

14:30-15:30

 

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde (MSÜ) Uygulama hataları ve Çözüm Önerileri

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur Artuk

 

15:30-16:00

 

Kahve arası

 

26

16:00-17:00

 

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) ile ilgili standartlar

 

Prof. Dr. Sevgi Ergin

 

27

17:00-18:00

 

Düşük Sıcaklık Sterilizasyon Yöntemleri

Uzm. Mahperi Kavak

28

18:00-19:00

 

Kayıt Sistemi

Hem. Muhdedir Caner

29

19.00-20:00

 

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde (MSÜ) Olağanüstü Durumlarda Alınması Gereken Önlemler

Sağ. Memuru Fatih Aydöner

 

 

21:00-22:30

 

Atölye Çalışmaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS Sertikalı Eğitim Programı 5.Gün(09.01.2019)ÇARŞAMBA

 

30

08:00-09:00

 

Düşük Sıcaklık Sterilizasyon Yöntemi; Etilen Oksit (ETO)

Hem. Özgül Taşpınar

 

31

09:00-10:00

 

Yıkama ve Dekontaminasyonda Kullanılan Solüsyonlar

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Kömür

 

 

10:00-10:30

 

Kahve arası

 

32

10:30-11:30

 

Konsinye (Ödünç) Set ve Malzemeler

Uzm. Dr. Emirhan Işık

 

 

33

11:30-12:30

 

Kuru Sıcaklık ve Basınçlı Buhar Sterilizasyon Yöntemi

Prof. Dr. Gökhan Aygün

 

12:30-14:00

 

Yemek

 

34

14:00-17:00

 

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) Ekip Çalışması, İdeal Grup çalışması*

Uzm. Hem. Bahtıgül Kubat

 

17:00-17:30

 

Kahve arası

 

35

17:30-20:00

 

Paketleme*

Hem. Serpil Uslu Albayrak

 

21:00-22:30

 

Atölye Çalışmaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS  Sertikalı Eğitim Programı  6.Gün (10.01.2019)PERŞEMBE

 

36

08::00-09:00

 

Dezenfektan solüsyonlar ve Ürün Güvenliği

Hem. Özgül Taşpınar

 

37

09:00-10:00

 

Dekontaminasyon İşlemlerinde ve Buhar Üretiminde kullanılan Su ve Özellikleri

Doç. Dr. Ramazan Gümral

 

38

10:00-11:00

 

Dezenfeksiyon Uygulama hataları ve Çözüm Önerileri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Güney

 

 

11:00-11:30

 

Kahve arası

 

39

11:30-12:30

 

Cihaz Yükleme, Boşaltma

Sağ. Memuru Fatih Aydöner

 

12:30-14:00

 

Yemek

 

40

14:00-16:00

 

Endoskopi Uygulamaları ve Dezenfeksiyon, Sterilizasyon, Antisepsi Uygulamaları*

Hem. Muhdedir Caner

 

16:00-16:30

 

Kahve arası

 

41

16:30-17:30

 

Validasyon

Hem. Muhdedir Caner

 

17:30-20:30

 

Atölye Çalışmaları 

 

 

20:30-21:30

 

 

Yemek

 

 

21:30-22.30

 

Atölye Çalışmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS  Sertifikalı Eğitim Programı  7.Gün(11.01.2019)CUMA

 

42

08:00-10:00

 

El Hijyeni*

Uzm. Hem. Pakize Aygün

 

 

 

10:00-10:30

 

Kahve arası

 

43

10:30-11:30

 

Havalandırma

Dr. Öğr. Üyesi Rıtvan Kara Ali

 

 

44

11:30-13:00

 

Sterilizasyon basamaklarının İzlenmesi*

 

Hem. Sevgili Gürel

 

13:00-14:00

 

Yemek

 

 

14:00-15:00

 

Sertifika Sınavı

 

 

15:00-16:00

 

Değerlendirme -Kapanış

 

(*) işaretli konularda video ile anlatım ve atölye çalışması yapılacaktır.