Konu Başlıkları

* Temel Kavramlar, Tanımlar
* Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) ile ilgili standartlar
* Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) Alanları, Teknik ve Mimari Donanım
* Havalandırma
* Dekontaminasyon İşlemlerinde ve Buhar Üretiminde kullanılan Su ve Özellikleri
* Mikroorganizmalar
* Enfeksiyon etkenleri, Sıfır Enfeksiyon için sıfır tolerans
* Enfeksiyon kontrol Önlemleri
* Hukuki Sorumluluklar
* Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) Ekibi, Görev ve sorumlulukları, Eğitimleri
* Merkezi Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ) Koruyucu Kıyafetler*
* Çalışan Güvenliği ve Sağlık Kontrolleri
* El Hijyeni*
* Cerrahi aletler ve Özellikleri
* Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) Ekip Çalışması, İdeal Grup çalışması*
* Kritik Alanların Temizliği
* Resterilizasyon
* Biyosidal Yönetmeliği ve Dezenfektan Aktivite Testleri
* Dezenfektan solüsyonlar ve Ürün Güvenliği
* Dezenfeksiyon, Kimyasal Solüsyonlar ve dezenfeksiyon uygulamaları
* Dezenfektan Direnci
* Dezenfeksiyon Uygulama hataları ve Çözüm Önerileri
* Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ) Malzeme Teknik Özellikleri ve Ürünleri Tanıma*
* Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde (MSÜ) Uygulama hataları ve Çözüm Önerileri
* Endoskopi Uygulamaları ve Dezenfeksiyon, Sterilizasyon, Antisepsi Uygulamaları*
* Ağız ve Diş Sağlığında Kullanılan Alet ve Malzemelerin özellikleri
* Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Dezenfeksiyon, Sterilizasyon, Antisepsi Uygulamaları
* Antiseptikler
* Yıkama ve Dekontaminasyonda Kullanılan Solüsyonlar
* Kontamine Aletlerin Merkezi Sterilizasyon Ünitesine (MSÜ) Teslimi, Alet Özelliklerine Göre Yıkama Dekontaminasyon*
* Konsinye (Ödünç) Set ve Malzemeler
* Paketleme*
* Kuru Sıcaklık ve Basınçlı Buhar Sterilizasyon Yöntemi
* Düşük Sıcaklık Sterilizasyon Yöntemi; Etilen Oksit (ETO)
* Düşük Sıcaklık Sterilizasyon Yöntemleri
* Cihaz Yükleme, Boşaltma
* Sterilizasyon basamaklarının İzlenmesi*
* Validasyon
* Kayıt Sistemi
* Steril malzemelerin Depolanması ve Raf Ömürleri
* Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde (MSÜ) Olağanüstü Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
* Atıklar ve Atık Yönetimi
* Sunum Hazırlama ve Sunum teknikleri
* Grup Çalışması ve İletişim Teknikleri